Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/1571 Esas 2015/1420 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1571
Karar No: 2015/1420
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/1571 E.  ,  2015/1420 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hakaret
  HÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığı

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  1- Sanığın savunmasında belirttiği CD kayıtlarının yasal yolla elde edilip edilmediği de değerlendirilerek, çözümü yaptırılıp içerikleri tutanağa geçirilmeden ve soruşturma aşamasında dinlenilen tanık ...’nun beyanları da alınmaksızın, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi,
  2- Sanık ... ile sanığın kızı olan tanık ...’ın soruşturma aşamasında alınan savunma ve beyanlarında, katılanın sanığa yönelik bir hakaretinden bahsetmemelerine karşın, kovuşturma aşamasında katılanın sanığa sövdüğü yönündeki savunma ve tanık anlatımlarının kendi içinde bulunan çelişkilerin giderilmesi, giderilemediği takdirde yöntemince irdelenerek hangi anlatıma hangi nedenle üstünlük tanındığının gösterilmesi ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilip sonucuna göre sanığın hukuksal durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Kanuna aykırı ve katılan ...’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın