Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/1638 Esas 2015/1434 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1638
Karar No: 2015/1434
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/1638 E.  ,  2015/1434 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇLAR : Hakaret, tehdit
  HÜKÜM : Beraat

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Yargıtay Yüksek 4. Ceza Dairesinin 17.02.2015 tarih ve 2015/18078 sayılı kararı ile dosya görev yönünden Dairemize gönderilmiş ise de, iddianamede açıklanan eylemlere, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'na 6572 sayılı Kanun'un 27. maddesi ile eklenen Geçici 14. madde uyarınca oluşturulan Birinci Başkanlık Kurulu'nca hazırlanan ve 22/01/2015 tarih ve 29244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 19/01/2015 tarih ve 2015/8 sayılı iş bölümü kararına ve temyizin kapsamı ile tebliğname tarihine göre, işin incelenmesi Yüksek 4. Ceza Dairesinin görevine girdiğinden, dosyanın ilgili Daireye gönderilmesine, 20.05.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın