Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/18892 Esas 2015/1392 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/18892
Karar No: 2015/1392
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/18892 E.  ,  2015/1392 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, yaralama
  HÜKÜMLER : Beraat, düşme

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  1- Katılanın aşamalarda, sanık ...'ın kendisine hakaret edip, görevi yaptırmamak için direndiğine ilişkin iddiası, tanık ...'un bu iddiayı doğrulayan anlatımı ve katılanın adli tıp raporu içeriğinden anlaşılmasına karşın, bu hususlar yöntemince tartışılıp, reddedilmeden yetersiz gerekçe ile beraat kararı verilmesi,
  2- Sanık ...'a, mağdur ...'in şikayetten vazgeçmesini kabul edip etmediği sorulmadan şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilerek CMK'nın 73/6. maddesine aykırı davranılması,
  Kanuna aykırı ve katılan sanık ...'ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın