Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/1895 Esas 2015/1425 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1895
Karar No: 2015/1425
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/1895 E.  ,  2015/1425 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Tehdit, hakaret
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  1- Tehdit suçuna ilişkin kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliğine göre, verildiği tarih itibariyle hükmün temyiz edilmez olduğu,
  Anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK'un 317. maddeleri uyarınca, tebliğnameye uygun olarak, o yer Cumhuriyet Savcısının TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,
  2- Hakaret suçundan verilen hükmün temyizine gelince;
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
  1- Eylemin hastane içerisinde, doktorlara istirahat için ayrılmış odada meydana gelmesi karşısında aleniyet unsurunun gerçekleşmediğinin gözetilmemesi,
  2- Sanığın hastaneye tedavi için gitmesi ve daha önce tedavi edilip edilmediği hususu araştırılarak, iddialarının doğru olması halinde TCK’nın 129/1. maddesi hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı değerlendirilmeden karar verilmesi,
  Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın