Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/1919 Esas 2015/1430 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1919
Karar No: 2015/1430
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/1919 E.  ,  2015/1430 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Tehdit, hakaret
  HÜKÜMLER : Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  1- Tanıklardan ...’ın, sanığın katılan doktora tehdit ve hakaret ettiğine, haksız bir eylemde bulunmadığına, tanık ...’in ise babası olan sanığın tehdit ve hakaret etmediği, “eğer başkasına rapor verdiğinizi tespit edersem olacaklardan ben sorumlu değilim” sözleri dışında bir eyleminin bulunmadığına dair anlatımlarının yöntemince irdelenip kararda tartışılmadan, yetersiz gerekçe ile tehdit suçundan beraat, hakaret suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi,
  2- Kabule göre, katılan doktorun rapor düzenleme hususunda “ben böyleyim, istediğime veririm istediğime vermem” şeklindeki sözlerinin hakaret suçu açısından haksız bir eylem olarak kabul edilemeyeceğinin gözetilmemesi,
  Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın