Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/19894 Esas 2015/1399 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/19894
Karar No: 2015/1399
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/19894 E.  ,  2015/1399 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Görevi yaptırmamak için direnme, hakaret
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre ve sanığın yokluğunda verilen kararın Tebligat Kanununa uygun şekilde tebliğ edilmesi karşısında, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen eski hale getirme isteğinin reddine karar verilerek dosya görüşüldü:
  Temyiz dilekçesinin süresi içinde verilmediği anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca sanık ... müdafiinin tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE, 20/05/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın