Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/2067 Esas 2015/1444 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2067
Karar No: 2015/1444
Karar Tarihi: 20.05.2015


18. Ceza Dairesi         2015/2067 E.  ,  2015/1444 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hakaret, tehdit
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  1-) Tehdit suçuna ilişkin kararda öngörülen adli para cezasının türü ve miktarı itibariyle kesinlik sınırı içinde olması sebebiyle, 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddeleri uyarınca sanık ...'ın, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,
  2-) Hakaret suçundan kurulan hükmün temyizine gelince;
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  1-) TCK'nın 125/3-a maddesinde, temel ceza olarak hapis ve adli para cezası biçiminde seçenek yaptırım öngörülmesi ve sanığın suç tarihinden önce sabıkasız olması karşısında, gerekçesi gösterilmeden hapis cezasının tercih edilmesi,
  2-) Kısa süreli hapis cezası ertelenen sanığın, TCK'nın 53/1. madde ve fıkrasında düzenlenen haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmek suretiyle TCK'nın 53/4. madde ve fıkrasına muhalefet edilmesi,
  3-) Suç tarihinden önce sabıkası bulunmayan sanık hakkında CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması hususunun tartışılmaması,
  Kanuna aykırı ve sanık ...'ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın