Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/20717 Esas 2017/1706 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/20717
Karar No: 2017/1706
Karar Tarihi: 15.02.2017


18. Ceza Dairesi         2015/20717 E.  ,  2017/1706 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Kasten yaralama, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme
  HÜKÜMLER : Mahkumiyet
  KARAR
  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  1- Katılan ...'un sanık ... hakkındaki kasten yaralama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz talebi üzerine yapılan incelemede;
  Sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının niteliğine göre, karara karşı yalnızca itiraz yolu açık ve dolayısıyla yapılan başvurunun bu doğrultuda değerlendirilmesinin gerekli bulunduğu,
  Anlaşıldığından, katılan ...'un, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,
  2- Sanık ...'un ... ve ...'e karşı gerçekleştirdiği kasten yaralama ve görevli memura hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme eylemlerinden kurulan hükümlere yönelik temyiz talebi üzerine yapılan incelemede;
  Sanığa yükletilen kasten yaralama, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
  Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
  Sanığın, görevi yaptırmamak için direnme eylemini, birden fazla kişi ile ve birden fazla görevliye karşı bir suç işleme kararı kapsamında tek bir fiil ile gerçekleştirmesine karşın, TCK'nın 265/3 ve 43/2. maddelerinin uygulanmaması yerinde değilse de, karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,
  Anlaşıldığından, sanık ...'un ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 15.02.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At