Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/30869 Esas 2017/1738 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/30869
Karar No: 2017/1738
Karar Tarihi: 15.02.2017


18. Ceza Dairesi         2015/30869 E.  ,  2017/1738 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Görevi yaptırmamak için direnme
  HÜKÜMLER : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  1- Suçun, mağdur polis memurlarına yönelik işlenmiş olmasına rağmen, temel cezanın olayda uygulanma olanağı bulunmayan TCK'nın 265/2. maddesi uyarınca belirlenmesi,
  2- Sanık ...'nün, diğer sanıkların polislerce yakalanıp olay yerinden götürülmelerinden sonra polislere yakalanmamak için tek başına direndiği olayda, yerinde olmayan gerekçeyle cezasında, TCK'nın 265/3 ve 4. maddeleri uyarınca arttırım yapılması,
  3- Sanık ...'ın, talimat ile alınan savunmasında atılı suçu işlemediğini belirterek, olayı gören site bekçisinin tanık olarak dinlenmesini talep etmesine rağmen, site bekçisi dinlenilmeden eksik incelemeyle karar verilmesi,
  4- Sanık ...'ın, olay anında belinde bulunan kurusıkı tabancayı polis memurlarına karşı kullanmadığının anlaşılmasına rağmen, sanıklar ... ile ... hakkında TCK'nın 265/4. maddesinin uygulanması,
  5- TCK'nın 53/1-b maddesinde yer alan hak yoksunluğunun uygulanmasına ilişkin hükmün, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle uygulanma olanağının ortadan kalkması, TCK'nın 53/1-c maddesindeki hak yoksunluklarından, kendi alt soyu yönünden koşullu salıverme tarihine, kendi alt soyu dışındakiler bakımından ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Kanuna aykırı ve sanıklar ..., ... ile ...'ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15/02/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At