Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/39493 Esas 2017/1702 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/39493
Karar No: 2017/1702
Karar Tarihi: 15.02.2017


18. Ceza Dairesi         2015/39493 E.  ,  2017/1702 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hakaret
  HÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığına

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Sanık hakkında TCK'nın 129/3 maddesi ve CMK 223/4-c maddesi gereğince "Ceza Verilmesine Yer Olmadığına" karar verilmesi gerekirken mevcut şekilde "TCK'nun 129/3. maddesi gereğince Ceza Verilmesine Yer Olmadığına" karar verilmiş olması hükmün CMK'daki karşılığının gösterilmemesi,
  Kanuna aykırı ve katılan ...'ın temyiz iddiaları yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu nedenle BOZULMASINA, ancak; bu aykırılık, yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan, 5320 sayılı Kanunun 8/1. madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesi uyarınca hüküm fıkrasına, TCK.nun 129/3. maddesi ibaresinden sonra gelmek üzere "CMK 223/4-c maddesi gereğince" ibaresi eklenmek suretiyle HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15/02/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At