Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/40613 Esas 2017/12713 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/40613
Karar No: 2017/12713
Karar Tarihi: 09.11.2017


18. Ceza Dairesi         2015/40613 E.  ,  2017/12713 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Tehdit
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  KARAR
  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre ve sadece tehdit suçundan kurulan hükmün temyize konu edildiği belirlenerek dosya görüşüldü:
  İddianamede açıklanan eyleme, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'na 6572 sayılı Kanun'un 27. maddesi eklenen Geçici 14. madde uyarınca oluşturulan Birinci Başkanlık Kurulu'nca hazırlanan ve 22/01/2015 tarih ve 29244 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 19/01/2015 tarih ve 2015/8 sayılı iş bölümü kararına ve temyizin kapsamı ile tebliğname tarihine göre, işin incelenmesi Yüksek 4. Ceza Dairesinin görevine girdiğinden, dosyanın ilgili Daireye gönderilmesine, 09/11/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın