Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/40621 Esas 2017/12702 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/40621
Karar No: 2017/12702
Karar Tarihi: 09.11.2017


18. Ceza Dairesi         2015/40621 E.  ,  2017/12702 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Konut dokunulmazlığının ihlali
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  KARAR

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Sanığın savunmasında, kiralayan ile yaptığı kira sözleşmesinin bitmesi nedeniyle suça konu daireyi tahliye etme zorunluluğunun olduğu ve şirkete ait eşyaların da aynı yerde bulunduğunu ileri sürmesi karşısında, bu husus araştırılıp sonuca göre sanığın suç kastının belirlenmesinin gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi,
  Kanuna aykırı ve sanık ...'in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 09.11.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın