Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/42810 Esas 2017/12726 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/42810
Karar No: 2017/12726
Karar Tarihi: 09.11.2017


18. Ceza Dairesi         2015/42810 E.  ,  2017/12726 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hakaret, yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
  HÜKÜMLER : Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, düşme

  KARAR

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre ve 02.01.2014 tarihli süre tutum dilekçesiyle katılan sanık ... müdafiinin hükmü sanık sıfatıyla temyiz ettiği belirlenerek dosya görüşüldü:
  1- Sanık hakkında tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı, yalnızca itiraz yolu açık ve dolayısıyla yapılan başvurunun bu doğrultuda değerlendirilmesinin gerekli bulunduğu,
  Anlaşıldığından, sanık ... müdafiinin temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,
  2- Şikayetten vazgeçmeyi kabul eden sanığın, hakaret ve yaralama suçlarından verilen düşme kararının gerekçesine yönelik olmayan temyizinde hukuki yararı bulunmadığı,
  Anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca sanık ... müdafiinin tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın