Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/42848 Esas 2017/12737 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/42848
Karar No: 2017/12737
Karar Tarihi: 09.11.2017


18. Ceza Dairesi         2015/42848 E.  ,  2017/12737 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yaralama
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  KARAR

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, dosya görüşüldü:
  2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun'la değişik 14. ve eklenen geçici 13. maddeleri uyarınca; temyizin kapsamına, mahkeme kararındaki nitelendirmeye ve Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 27/01/2017 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 20/01/2017 gün ve 2017/1 sayılı kararının Ceza Daireleri İşbölümüne ilişkin ortak hükümlerinin 5. fıkrasına göre, temyiz inceleme görevi Yargıtay Yüksek 3. Ceza Dairesine ait olduğu anlaşılmakla, Dairemizin görevsizliğine, dosyanın görevli Daireye gönderilmesine, 09/11/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın