Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/43666 Esas 2017/12721 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/43666
Karar No: 2017/12721
Karar Tarihi: 09.11.2017


18. Ceza Dairesi         2015/43666 E.  ,  2017/12721 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Görevi yaptırmamak için direnme
  HÜKÜMLER : Mahkumiyet

  KARAR
  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  1) Sanıkların savunmalarında, polislerin “araçtan aşağıya inin lan” demeleri üzerine kendilerinden düzgün konuşmalarını istediklerini ve yine müşteki polis memurlarının “verin dedim lan y...k” dediklerini beyan etmeleri karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi göz önüne alınarak, TCK’nın 29. maddesi gereğince haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
  2) TCK'nın 53/1-b maddesinin Anayasa Mahkemesi'nin, 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı kararıyla, iptal edilmiş olması nedeniyle, uygulanma olanağının ortadan kalkmış olması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ..., ... ve ...’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden,tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 09.11.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın