Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/4506 Esas 2015/4422 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/4506
Karar No: 2015/4422
Karar Tarihi: 09.07.2015


18. Ceza Dairesi         2015/4506 E.  ,  2015/4422 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hakaret
  HÜKÜM : 6352 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına


  Yerel Mahkemece verilen hüküm, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Sanık hakkında hakaret suçundan hüküm kurulduktan sonra yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanun’un 77. ve 94. maddeleri gereği yeniden değerlendirme yapılması için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemesine iade edilmesi üzerine, dosyayı ele alan mahkemenin yeni bir esas ve karar ve numarası ile duruşma açarak yargılama yaptığı ve 6352 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına, bu kararın kesinleşmesini müteakip sanığın önceki temyiz talebi nedeniyle dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iadesine karar verdiği,
  Ancak, 6352 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesi gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temyiz aşamasında kendi uhdesinde bulunan dava dosyalarını hükmü veren mahkemeye gönderme yetkisinin olduğu, gönderme üzerine mahkemenin dosyayı yeniden ele alıp, mevcut deliller, iddia ve savunmaları tartışarak Anayasanın 141, CMK’nın 34 ve 230. maddeleri uyarınca bir hüküm kurması gerektiği, bu kararın temyizi halinde Dairemizce incelenmesi mümkün olduğu halde, temyize tabi bir hüküm kurulmadığı ve bu karara karşı temyiz yoluna gidilmediği,
  Anlaşıldığından, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA ve dosyanın incelenmeksizin karar mahkemesine GERİ GÖNDERİLMESİNE, 09.07.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın