Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/4651 Esas 2015/4538 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/4651
Karar No: 2015/4538
Karar Tarihi: 10.07.2015


18. Ceza Dairesi         2015/4651 E.  ,  2015/4538 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hakaret
  HÜKÜMLER : Beraat  Gereği görüşülüp düşünüldü.
  Temyizin, beraat eden sanıklar lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine yönelik olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
  Kendisini vekil ile temsil ettiren ve beraat eden sanıklar yararına Hazine aleyhine karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/son madde ve fıkrası uyarınca maktu vekalet ücretine hükmolunması gerektiğinin gözetilmemesi,
  Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasına "karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin II. kısmının II. bölümü gereğince (600) lira maktu vekalet ücretinin Hazineden alınarak sanıklara verilmesine" ibaresinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun olan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 10/07/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın