Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/1539 Esas 2017/1720 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 18. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/1539
Karar No: 2017/1720
Karar Tarihi: 15.02.2017


18. Ceza Dairesi         2016/1539 E.  ,  2017/1720 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Hakaret, zor kullanmasına ilişkin sınırın aşılması
  HÜKÜMLER : Beraat, hükmün açıklanmasının geri bırakılması

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre, katılanın temyiz isteminin, sanık ... hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik olduğu kabul edilerek, dosya görüşüldü:
  1-Sanık ... hakkında verilen hükmü açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara karşı, yalnızca itiraz yolu açık ve dolayısıyla yapılan başvurunun bu doğrultuda değerlendirilmesi gerektiği, sanık hakkındaki karara karşı yapılan itirazın da reddine karar verildiği,
  Anlaşıldığından, katılan ... vekilinin temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,
  2-Sanıklar ..., ... ile ... müdafiinin temyiz isteminde;
  Temyiz dilekçesinin, CMUK'nın 310. maddesinde öngörülen bir haftalık yasal süresinde verilmediği anlaşıldığından, 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddeleri uyarınca tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE
  3-Sanıklar ..., ... ile ... hakkında katılana yönelik hakaret, sanıklar ... ile ... hakkında katılana yönelik hakaret ve zor kullanmasına ilişkin sınırın aşılması suçundan kurulan hükümlerin temyiz istemine gelince:
  Dava zamanaşımını kesen son işlem olan “sanıkların savunmasının alındığı” tarihe göre temyiz süreci içinde, sanıklar yararına olan TCK'nın 66/1-e ve 67. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının gerçekleştiği anlaşıldığından, katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde bulunmakla, CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca tebliğnameye aykırı olarak KAMU DAVALARININ DÜŞMESİNE, 15/02/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At