Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/10026 Esas 2017/9451 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/10026
Karar No: 2017/9451
Karar Tarihi: 09.11.2017


19. Ceza Dairesi         2015/10026 E.  ,  2017/9451 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 6831 Sayılı Kanuna Aykırılık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  6831 sayılı Kanun'un 110/2. maddesi atfıyla aynı Kanun'un 76/d maddesinde düzenlenen anız yakma suçunun oluşabilmesi için anız kabul edilebilecek ot, çalılık, hasat sonrası tarlada arta kalan ürün sapları vs. gibi bitki örtüsünün en yakın ormanlık alana 4 kilometreden daha az mesafede bulunması ve kasten yakılmış olması gerektiği, dosya kapsamından ise sanıkların, zeytinlikte çalı çırpı temizliği yapıp temizlik sonucu ortaya çıkan dal parçalarını yakmalarından kaynaklı başlayan ve kontrolden çıkan yangının, ormanlık alana ulaşmadan çevredeki tarım arazilerine zarar verdikten sonra söndürüldüğü olayda, sanıkların eyleminin anız yakma suçunu oluşturmayıp TCK'nın 171/1-a maddesinde düzenlenen genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçunu oluşturduğu, sanıklar hakkında düzenlenen iddianamede, sanık hakkında uygulanması gereken sevk maddeleri arasında, TCK'nın 171/1-a maddesi gösterilmemiş olmasına karşın iddianame anlatımından sanıkların genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçunu işlediklerinin anlaşılması nedeniyle sanıkların TCK'nın 171/1-a maddesinde düzenlenen genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması suçundan ek savunma hakkı tanınarak mahkumiyetlerine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde vasıflandırma yapılarak karar verilmesi,
  Kanuna aykırı, sanıkların temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın