Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/1454 Esas 2015/1590 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1454
Karar No: 2015/1590
Karar Tarihi: 20.05.2015


19. Ceza Dairesi         2015/1454 E.  ,  2015/1590 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 213 Sayılı Kanuna Aykırılık
  HÜKÜM : Beraat

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  1-Sanığın suçlamayı kabul etmeyerek 2007 yılında nüfus cüzdanını kaybettiğini, bulan kişilerin nüfus cüzdanını kullanmış olabileceğini ve olayla ilgisinin bulunmadığını savunması karşısında, sanık adına vergi mükellefiyeti tesis edilirken düzenlenen ve dosyada örnekleri bulunan gerçek kişiler için sicil formu, işe başlama bildirimi, kira sözleşmesi, vergi beyannameleri ile düzenlendiği tespit edilen fatura asılları getirtilip üzerindeki yazı ve imzaların sanığın eli ürünü olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
  Kabule göre de;
  2- "Sahte belge düzenlemek" ve "sahte belge kullanmak" suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olduğu ve birbirine dönüşmeyeceği, 213 sayılı Kanunun 367. maddesi uyarınca dava şartı olan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 24.05.2010 tarihli mütalaası ve ekindeki vergi suçu ve tekniği raporlarının "2009 takvim yılında sahte belge düzenlemek" suçuna ilişkin olduğu halde 09.06.2010 tarihli iddianame ile "2009 takvim yılında sahte belge kullanmak" suçundan açılan kamu davasına devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Kanuna aykırı ve katılan vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın