Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/1549 Esas 2015/1605 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1549
Karar No: 2015/1605
Karar Tarihi: 20.05.2015


19. Ceza Dairesi         2015/1549 E.  ,  2015/1605 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : 6831 Sayılı Kanuna Aykırılık

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
Bozma ilamından sonra mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen orman mühendisi ... 04.12.2012 tarihli raporunda ile 17.01.2013 tarihli ek raporda dava konusu yerin orman sayılan yerlerden olduğunun belirlenmiş olması ve sanığın da geçerli bir mülkiyet belgesi ibraz edememesi karşısında, yüklenen ormandan işgal ve faydalanma suçunun tüm unsurları ile oluştuğu gözetilmeden, suç mahalline gidilmeksizin dosya üzerinden inceleme yapan ve oluşa uygun olmayan orman mühendisi... 24.04.2013 tarihli raporuna; itibar edilmek suretiyle yazılı şekilde sanığın beraatin karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılan vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın