Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/1583 Esas 2015/1615 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1583
Karar No: 2015/1615
Karar Tarihi: 20.05.2015


19. Ceza Dairesi         2015/1583 E.  ,  2015/1615 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇ : 6831 Sayılı Kanuna Aykırılık
  HÜKÜM : Sanık Müdafii ve Katılan Vekili

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Davanın dayanağını oluşturan, zabıt mümzilerinin yeminli ifadesiyle doğrulanıp 6831 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca aksi sabit oluncaya kadar geçerli bulunan ve sanık tarafından imzalanan 04.10.2011 tarih 12727 nolu suç tutanağında; sanığın kullandığı araçta ele geçen emvalin yaş ve damgasız olduğu, sanığında beyanında, emvallerin kendisine ait olduğunu, kaçak olarak kestiğine ilişkin tevil yollu ikrarına ve dosya kapsamına göre sanığın dikiliden kesmiş olduğu orman emvalini nakil vasıtası ile naklederken yakalandığı anlaşılmakla, sanığın dikiliden yakacak vasıfla emval kesmek suçundan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde karar verilmesi,
  Kanuna aykırı, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın