Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/1663 Esas 2015/1601 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1663
Karar No: 2015/1601
Karar Tarihi: 20.05.2015


19. Ceza Dairesi         2015/1663 E.  ,  2015/1601 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 6831 Sayılı Kanuna Aykırılık
  HÜKÜM : Beraat

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın nitelği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp Düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
  Davanın dayanağını oluşturan 17.04.2012 tarihli suç tutanağı içeriğinden, sanığın üç gün önce açma yapıp içerisindeki çalı çırpıları yaktığını beyan etmesine rağmen yapılan incelemede, sanığın öbek olarak yaktığı, ateşin henüz sıcak olduğu, çalışmaların yeni olduğu kazılan toprağın yaş ve kurumadığının tespit edilerek ateşin buradan çıktığının tespit edilmesi, sanığın savunması, keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanığın üzerine atılı taksirle orman yangınına sebebiyet verme suçunu işlediği gözetilerek mahkûmiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
  Kanuna aykırı ve katılan vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonculandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın