Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/1675 Esas 2015/1658 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1675
Karar No: 2015/1658
Karar Tarihi: 20.05.2015


19. Ceza Dairesi         2015/1675 E.  ,  2015/1658 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : 6831 Sayılı Kanuna Aykırılık

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1- Sanığın evinin çatısında kullanılan emvalin, ormandan kesildiği tespit edilen ağaçlar ile uyumlu olması ve yediemine teslim edilen emvallerin de tutanak tanığı beyanlarına göre; sanığın evine 8-10 metre mesafede bulunması karşısında, sanığın yükletilen suçu işlediği sübuta erdiği halde yerinde görülmeyen gerekçe ile beraat kararı verilmesi,
Kabule göre de;
2- Yedieminde bulunan 2 kental orman emvali hakkında bir karar verilmemesi,
Kanuna aykırı ve katılan vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın