Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/1778 Esas 2015/1607 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/1778
Karar No: 2015/1607
Karar Tarihi: 20.05.2015


19. Ceza Dairesi         2015/1778 E.  ,  2015/1607 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : 6831 Sayılı Kanuna Aykırılık

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Sanıklar hakkında 6831 sayılı Kanuna muhalefet suçundan açılan davada suç tarihinin 26.02.2005 olduğu ve suç tarihi itibariyle yürürlükte olup lehe olan 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 102/4, 104/2. maddelerinde öngörülen olağanüstü dava zamanaşımı süresinin hüküm tarihine kadar gerçekleştiği gözetilerek sanıklar hakkında davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı ve sanıkların temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 765 sayılı TCK'nın 102/4, 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca KAMU DAVASININ DÜŞMESİNE, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın