Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/2274 Esas 2015/1641 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/2274
Karar No: 2015/1641
Karar Tarihi: 20.05.2015


19. Ceza Dairesi         2015/2274 E.  ,  2015/1641 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İzmir 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Marka Hakkına Tecavüz
  HÜKÜM : Beraat

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar ,belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.
  Ancak ,
  Hükümde emanet eşyanın sanığa iadesi yerine sanık istemediğinden bahisle imhasına karar verilmesi,
  Kanuna aykırı ve katılan vekilinin ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz iddiaları yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle BOZULMASINA, bozma sebebi 5320 sayılı Kanunun 8/1. madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesi uyarınca, yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bulunduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktasının; tebliğnameye uygun olarak, hüküm fıkrasından “İzmir Adli Emanetinin 2010/5094 sırasında kayıtlı bulunan meteryallerin sanık istemediğindenimhasına”ibaresinin çıkartılarak,yerine “ İzmir Adli Emanetinin 2010/5094 sırasında kayıtlı bulunan meteryallerin sanığa iadesine “biçiminde DÜZELTİLMESİNE ve başkaca yönleri Kanuna uygun bulunan hükmün bu bağlamda ONANMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın