Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/9637 Esas 2017/9448 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/9637
Karar No: 2017/9448
Karar Tarihi: 09.11.2017


19. Ceza Dairesi         2015/9637 E.  ,  2017/9448 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 6831 Sayılı Kanuna Aykırılık
  HÜKÜMLER : Beraat

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  Sanıkların suça konu orman emvalini yol üzerinde enkaz halinde bulduklarını ve yolu kapatmaması için kaldırarak köy meydanına koymak istediklerini ancak köy meydanında yer bulamayınca sanık ...'ın evinin bahçesine getirdiklerini beyan etmeleri karşısında; sanıkların sübut bulan kaçak emval bulundurmak ve nakil suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı gerekçeyle beraatlerine karar verilmesi,
  Kabule göre de;
  Beraat eden sanıklar aleyhine vekalet ücretine hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi,
  Kanuna aykırı ve katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın