Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/1192 Esas 2017/9455 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/1192
Karar No: 2017/9455
Karar Tarihi: 09.11.2017


19. Ceza Dairesi         2016/1192 E.  ,  2017/9455 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 6831 Sayılı Kanuna Aykırılık
  HÜKÜM : Beraat

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  Suça sürüklenen çocuğun savunmaları, suç tutanağı ve orman bilirkişisi raporunun kapsamından yangının ormana sirayet ettiğinin anlaşılması karşısında; suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı taksirle orman yangınına neden olma suçunu gerçekleştirdiği tespit edilerek yapılan incelemede;
  Suç tarihinde 12-15 yaş aralığında olan suça sürüklenen çocuk hakkında uzman doktor tarafından düzenlenen, yaşı itibariyle davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişmediği ve farik mümeyyiz sayılamayacağı yönündeki rapor karşısında; suça sürüklenen çocuk hakkında atılı suçtan TCK'nın 31/2. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığı ve 5395 sayılı Kanun'un 5/11. maddesi gereğince güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eylem 6831 sayılı Kanun'un 76/d maddesi kapsamında değerlendirilerek beraat kararı verilmesi,
  Kanuna aykırı ve katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın