Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/15669 Esas 2017/1219 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/15669
Karar No: 2017/1219
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Ceza Dairesi         2016/15669 E.  ,  2017/1219 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5307 Sayılı Kanuna Aykırılık
  HÜKÜMLER : Düşme

  Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, yapılan incelemede;
  Tüm dosya kapsamına göre sanığın eyleminin 5307 sayılı Kanun'un 16. maddesi kapsamında olduğu, bu suçun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince kabahat nev’inden olup suç tarihi ile karar tarihi arasında 5326 sayılı Kanun'un 20/2-a maddesinde öngörülen 5 yıllık zamanaşımı süresinin gerçekleştiğinden bahisle idari para cezasının verilmesine yer olmadığı kararı yerine düşme kararı verilmesi,
  Kanuna aykırı ve katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin BOZULMASINA, bozma sebebi 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesi uyarınca, yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bulunduğundan, tebliğnameye uygun olarak, hüküm fıkrasından “5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 20/2-a maddesine göre düşürülmesine” ibaresinin çıkarılarak yerine “idari para cezası verilmesine yer olmadığına” ibaresinin eklenmesi suretiyle başkaca yönleri Kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At