Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/15751 Esas 2017/1226 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/15751
Karar No: 2017/1226
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Ceza Dairesi         2016/15751 E.  ,  2017/1226 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5809 Sayılı Kanuna Aykırılık
  HÜKÜM : Beraat

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  Sanığa yükletilen 5809 sayılı Kanuna Aykırılık suçundan zarar görme olasılığı bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun duruşmaya çağrılması gerektiğinin gözetilmemesi,
  Kabule göre de;
  Müşteki beyanı, kriminal raporu, sanığın tevilli ikrarı ve tüm dosya kapsamından sanığın işletmekte olduğu ve hukuki sorumluluğunu taşıdığı Kızılay iletişim adlı işyerinde abonelik tesisine ilişkin işlem yapıldığı anlaşılmakla sabit olan suçtan dolayı mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yerinde görülmeyen gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
  Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At