Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/6136 Esas 2017/1195 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/6136
Karar No: 2017/1195
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Ceza Dairesi         2016/6136 E.  ,  2017/1195 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 6831 Sayılı Kanuna Aykırılık
  HÜKÜM : Beraat

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  Ormanda yapılan kontrolde, 10 gün önce çevre ormandan kesilmiş kayın kalaslarından yapılmış bir çoban barınağına rastlanılmış olması, mahkemece beyanları alınan mümzi tanıklar ... ile ...'ın, yaptıkları araştırmada ve sanığın oğlu olan...'ın beyanından, hayvan barınağının sanığa ait olduğunu tespit ettiklerine dair beyanları ile sanığın da hayvancılık işi ile çocuklarının uğraştığına dair tevilli savunması karşısında, kesilen ağaçların niteliği, ağaçların kesildiği yer ile çoban barınağının bulunduğu yerin orman alanında kalıp kalmadığının tespiti için mahallinde keşif yapılarak bilirkişi raporu alındıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayini gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
  Kabule göre de;
  Dava konusu yerde bulunan ve sabit tesis niteliğinde olan çoban barınağının müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Kanuna aykırı ve katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At