Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/7589 Esas 2017/1266 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/7589
Karar No: 2017/1266
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Ceza Dairesi         2016/7589 E.  ,  2017/1266 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık
  HÜKÜM : Şikayet Hakkının Düşürülmesi

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
  Takip dosyasına ilişkin imzaya itiraz davasında 02.04.2008 tarihinde alacaklı vekilinin yüzüne karşı davanın reddine karar verildiği ve bu karardan sonra 22.05.2009 tarihine kadar alacaklı tarafından takip dosyasında işlem yapılmadığı, bu nedenle şikayet tarihi olan 01.02.2011 tarihi itibariyle icranın geri bırakılmasının şartlarının oluştuğu anlaşılmakla sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi,
  Kanuna aykırı, şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olmakla, hükmün bu nedenle BOZULMASINA, bozma sebebi 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesi uyarınca, yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bulunduğundan, hüküm fıkrasından "…şikayet hakkının düşürülmesine" ifadesi çıkarılarak yerine "...sanığın beraatine " ibaresinin ilave edilmesi suretiyle başkaca yönleri kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye aykırı olarak DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At