Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/8898 Esas 2017/1199 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/8898
Karar No: 2017/1199
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Ceza Dairesi         2016/8898 E.  ,  2017/1199 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 6831 Sayılı Kanuna Aykırılık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Sanığın açma suçunu ağaç keserek gerçekleştirmiş olması nedeniyle, zamanaşımı süresi içinde 6831 sayılı Kanun'un 91. maddesinden her zaman dava açılarak hüküm kurulması mümkün görülmüştür.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  Başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden reddine,
  Ancak;
  1)Sanık hakkında verilen 10 ay hapis cezasının mahkemece seçenek tedbire çevrilirken, cezanın yarısından TCK'nın 50/1-f maddesi gereğince kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, infazı kısıtlar biçimde "4 ay süreyle ağaç bakım dikim hizmetlerinde çalıştırılması seçenek yaptırımlarına çevrilmesi suretiyle sanığın cezasının infazına" karar verilmesi,
  2)Sanık hakkında TCK’nın 50/1-f maddesi tatbik edilirken, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle kamuya yararlı işte çalışma seçenek yaptırımı uygulanabileceği gözetilmeden, 10 ay hapis cezasının 4 ay süreyle kamuya yararlı bir işte çalışma seçenek yaptırımına çevrilmesi,
  3)Suçun önem ve değeri ile kesilen ağaç sayısının fazla olması nedeniyle, sanık hakkında ceza tayin edilirken, alt sınırdan uzaklaşılarak temel cezanın belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Kanuna aykırı ve katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca, tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At