Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/9345 Esas 2017/1267 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/9345
Karar No: 2017/1267
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Ceza Dairesi         2016/9345 E.  ,  2017/1267 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık
  HÜKÜM : Davanın Reddi

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Yasa yolu bildiriminin usulüne uygun olmaması sebebiyle temyizin süresinde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
  5358 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı İİK'nın 346 ncı maddesi uyarınca sanığın üzerine atılı suça ilişkin yargılama yapma ve karar verme yetki ve görevinin İcra Ceza Mahkemesine ait olduğu ve görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At