Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2018/1964 Esas 2018/6783 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Ceza Dairesi
Esas No: 2018/1964
Karar No: 2018/6783
Karar Tarihi: 04.06.2018


19. Ceza Dairesi 2018/1964 E. , 2018/6783 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 1632 Sayılı Kanuna Aykırılık
  HÜKÜM : Mahmumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Sanığın eyleminin ilk kez yoklama kaçağı kalmak olduğu değerlendirilerek yapılan incelemede;
  Hükümden önce 14.04.2011 gün ve 27905 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanun'un 3. maddesiyle değişik 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 89. maddesi uyarınca, sanığın eylemine uygulanabilecek 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 63. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B) bendinde düzenlenen suçları barışta ilk kez işleyenlerin eylemleri idari para cezasına dönüştürüldüğü cihetle, hükmün 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, verilebilecek idari para cezasının miktarına göre 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 20/2-c maddesinde yazılı soruşturma zamanaşımının gerçekleşmesi nedeniyle kabahatli hakkında İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 04/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At