Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2014/18508 Esas 2015/7466 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/18508
Karar No: 2015/7466
Karar Tarihi: 20.05.2015


19. Hukuk Dairesi         2014/18508 E.  ,  2015/7466 K.

  "İçtihat Metni"


  Davacı ... Şti. vek.Av. ... ile davalı ... aralarındaki menfi tespit davası hakkında ... Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 17.10.2011 gün ve 2011/118 E. 2011/39 K. sayılı hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu.

  - K A R A R -

  Davalı ...'nın 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı ve cezasının infaz edilmekte olduğu anlaşılmıştır. Açıklanan bu durum karşısında davalı olan hükümlüye TMK hükümleri gözetilerek vasi tayini zorunlu olduğundan, hükümlünün ceza kararının infazı ile birlikte medeni hakları kullanma ehliyeti kısıtlanacağından davalı hükümlüye vasi atanma kararı beklenerek kararın vasiye tebliği sağlanıp, hükmü temyiz eden vekile anılan vasi tarafından verilen bir vekaletname olup olmadığı ve bu yönde ilgili Sulh Hukuk Mahkemesince verilmiş bir karar bulunup bulunmadığı araştırılarak, temyiz süresi beklenildikten sonra temyiz incelemesi için Dairemize gönderilmek üzere dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Aslı gibidir.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın