Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2015/10026 Esas 2015/9983 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/10026
Karar No: 2015/9983
Karar Tarihi: 13.07.2015


19. Hukuk Dairesi         2015/10026 E.  ,  2015/9983 K.

  "İçtihat Metni"


  Davacı ...vek.Av.... ile davalı ...vek.Av.... aralarındaki alacak davası hakkında..... Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 07/04/2015 gün ve 2014/668-2015/261 E.K.sayılı hükmün davacı vekilince duruşmalı, davalı vekilince de duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmiştir.

  - K A R A R -

  Dosya gönderme formunda ve tahsilat makbuzunda Yargıtay duruşma davetiyelerinin tebliği için posta pulu alındığı yazılı ise de dosya içinden pulların çıkmadığı tutanakla saptanmıştır. Mahkeme kaleminde kaldığı anlaşılan duruşma posta pullarının ikmali için dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 13.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın