Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2015/1109 Esas 2015/9968 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/1109
Karar No: 2015/9968
Karar Tarihi: 10.07.2015


19. Hukuk Dairesi         2015/1109 E.  ,  2015/9968 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmiş, ancak davacı Nadir Naseh (temlik alan) tarafından 19/01/2015 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiğini bildirmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -
  Temlik alan davacı 19/01/2015 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiğini bildirdiğinden vaki feragat nedeniyle bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın