Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2015/4008 Esas 2015/7442 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/4008
Karar No: 2015/7442
Karar Tarihi: 20.05.2015


19. Hukuk Dairesi         2015/4008 E.  ,  2015/7442 K.

  "İçtihat Metni"


  Davacı ...vek.Av.... ile davalı ... vek.Av.... aralarındaki itirazın iptali davası hakkında ... Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 17/12/2013 gün ve 2012/90-2013/673 E.K. sayılı hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu.

  - K A R A R -

  Dairemizin 23.06.2014 tarih 2014/6882 Esas -11626 Karar sayılı geri çevirme kararının yerel mahkemece kısmen ikmal edildiği, davaya dayanak oluşturan ... İcra Müdürlüğü’nün 2012/37 takip sayılı dosyasının dosyaya eklenmediği görülmüştür.
  Heyetçe incelenmesine gerek görülen ilgili icra dosyasının dayanaklarıyla birlikte aslı ya da tasdikli okunaklı suretinin gecikmeye yol açılmaksızın ivedi şekilde getirtilip dosyaya eklendikten sonra yeniden gönderilmek üzere mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın