Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2015/4997 Esas 2015/9969 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/4997
Karar No: 2015/9969
Karar Tarihi: 10.07.2015


19. Hukuk Dairesi         2015/4997 E.  ,  2015/9969 K.

  "İçtihat Metni"


  Davac...ve..... vek.Av. ... ile davalı ... aralarındaki tazminat davası hakkında.... Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen 26.12.2014 gün ve 2014/486 E. 2014/461 K. sayılı hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu.

  - K A R A R -

  Mahkemece davanın kabulüne ilişkin verilen kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Dairemize geldikten sonra davacı vekili ... tarafından davadan feragat edildiğine dair bila tarihli dilekçe ibraz edilmiş ise de anılan vekilin dosyada yer alan Beyoğlu 5. Noterliği'nin 15.12.2010 tarih ve 21527 yevmiye nolu vekaletnamesinde davadan feragat yetkisi bulunmadığı anlaşıldığından var ise davacı vekilinin davadan feragat yetkisini içerir vekaletnamesinin eklenerek gönderilmesi için dosyanın mahal mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın