Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2015/9964 Esas 2015/9961 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/9964
Karar No: 2015/9961
Karar Tarihi: 10.07.2015


19. Hukuk Dairesi         2015/9964 E.  ,  2015/9961 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


  - K A R A R -

  Uyuşmazlığın İİK'nun 89. maddesi uyarınca çıkarılan ihbarnameden kaynaklanmasına, davalının sıfatına göre kararın temyiz incelemesi Dairemizin görevi dışında olup, Yüksek 4. Hukuk Dairesinin görevi dahilindedir.
  11.04.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6644 sayılı kanunla değişik 2797 sayılı Kanun'un 60.maddesi uyarınca görevli dairenin belirlenmesi için dosyanın Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'na gönderilmesi gerekmektedir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın Yüksek 1.Başkanlığa sunulmasına, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın