Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2015/9991 Esas 2015/9972 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/9991
Karar No: 2015/9972
Karar Tarihi: 13.07.2015


19. Hukuk Dairesi         2015/9991 E.  ,  2015/9972 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  - K A R A R -
  Uyuşmazlığın TKK'nun 1301 maddesinden kaynaklanan ve kasko sigortası ile ilgili rücuen tazminat istemine ilişkin bulunmasına göre, kararın temyiz incelemesi Dairemizin görevi dışında olup, Yüksek 17.Hukuk Dairesinin görevi dahilindedir.
  11.04.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6644 sayılı kanunla değişik 2797 Sayılı Kanunun 60.maddesi uyarınca görevli dairenin belirlenmesi için dosyanın Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'na gönderilmesi gerekmektedir.
  SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın Yüksek 1.Başkanlığa sunulmasına 13.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın