Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/4943 Esas 2017/1151 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/4943
Karar No: 2017/1151
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/4943 E.  ,  2017/1151 K.

  "İçtihat Metni"


  Davacı ... vek. Av. ... ile davalılar ...-.... vek. Av. ... ...-... Yağ ve Tarım Ürünleri İmalat San. Tic. Ltd. Şti. arasında görülen dava hakkında ... .... Asliye Hukuk Mahkemesi'nden verilen .../.../2013 gün ve 2013/68 E. - 2013/210 K. sayılı hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 06/.../2015 gün ve 2015/9455 E. - 2015/12144 K.sayılı ilamına karşı davacı vekili tarafından süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulmuş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine, .../02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At