Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/5011 Esas 2017/1134 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5011
Karar No: 2017/1134
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/5011 E.  ,  2017/1134 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliği nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  - K A R A R -

  Davacılar vekili, müvekkili ile davalı arasında kira ilişkisi olduğunu, takibe konu senedin elektrik, su vb. giderlerin ödenmemesi halinde teminat olarak davalıya verildiğini, taşınmazın daha önce başkasında kirada olduğunun anlaşılması üzerine fiilen kullanılması mümkün olmadığından kira sözleşmesinin feshedildiğini fakat müvekkiline senedin iade edilmeyip haksız olarak icra takibine konu edildiğini ileri sürerek, müvekkilinin davaya konu senet dolayısıyla borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalılar vekili, takibe konu senedin teminat senedi olduğunun davacı tarafça yazılı belge ile kanıtlaması gerektiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece yapılan yargılama sonucunda taraflar arasındaki uyuşmazlığın kaynağının kira ilişkisine dayandığı ve kira ilişkisine dayanan tüm davalara bakmakla görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine, süresinde ve talep halinde dosyanın görevli ... Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş, hüküm davalılar vekilince temyiz edilmiştir.
  Davacı icra takibine konu olan senedin kira sözleşmesinin teminatı olarak verildiğini, bedelsiz olduğunu iddia etmiş, davalı ise davanın reddini savunmuştur. Davacının mahkemeye sunduğu kira sözleşmesinde senetten bahsedilmemektedir. Bu durumda mahkemece davacıya iddiasını ispat yönünde delillerini toplayıp sonucunda göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamış, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, ....02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At