Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/5096 Esas 2017/1137 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5096
Karar No: 2017/1137
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/5096 E.  ,  2017/1137 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Davacı vekili, davalının kullandığı kredi kartı borcunu ödemediğini, alacağın tahsili için başlatılan ilamsız takibin itiraz edildiğini belirterek, itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, borca, faize, takibe ve mahkemenin yetkisine itiraz ederek davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece, yapılan yargılamaya ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalının toplam 18.076,10 TL borçlu olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, alacağın likit olması sebebiyle % 20 oranında tazminatın davalıdan tahsiline, davalı vekiline yürürlükteki A.A.Ü.T. uyarınca 1.500 TL vekalet ücreti verilmesine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacının temyizi davalı lehine hükmedilen vekalet ücretine yöneliktir. Mahkemece icra takibinde talep edilen alacağın 44,21 TL kısmı reddedilmiş ancak davalı yararına 1500 TL vekalet ücretine hükmedilmiştir. A.A.Ü.T.'nin 13/2 maddesi uyarınca avukatlık ücreti reddedilen miktarı geçemeyeceğinden mahkeme kararının bozulması gerektirmekteyse de yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HUMK 438/son maddesi uyarınca düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasının 8. paragrafında yer alan "1.500.00 TL" rakamının hükümden çıkarılarak yerine "44.21 TL" yazılmasını suretiyle hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At