Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/5121 Esas 2017/1131 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5121
Karar No: 2017/1131
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/5121 E.  ,  2017/1131 K.

  "İçtihat Metni"  Davacı ...Ş. vek. Av. ... ve davalı ... arasındaki itirazın iptali davası hakkında ... ... .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nden verilen 08/.../2015 gün ve 2015/382 E. - 2015/1213 K. sayılı hükmün davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu.  - K A R A R -

  5219 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun (HUMK) 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı, 5236 sayılı Kanunun .... maddesiyle HUMK’a eklenen Ek-Madde ...’te öngörülen yeniden değerleme oranı da dikkate alındığında 2015 yılı için ....080 TL’dir.
  Temyize konu edilen miktarın ....000,00 TL olması nedeniyle 08/.../2015 tarihli karar kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, ........1990 gün ¾ sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay tarafından da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz isteminin mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle REDDİNE, peşin harcın istek halinde iadesine, .../02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At