Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/5132 Esas 2017/1150 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5132
Karar No: 2017/1150
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/5132 E.  ,  2017/1150 K.

  "İçtihat Metni"


  Davacı ... vek. Av. ... ile davalı ... ... ...A.Ş vek. Av. ... arasında görülen dava hakkında ... .... .... Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen .../04/2014 gün ve 2013/307 E. - 2014/147 K. sayılı hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin ........2015 gün ve 2015/5959 E. - 2015/12869 K. sayılı ilamına karşı davalı vekili tarafından süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulmuş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, ...,60.-TL harç ve takdiren 275,00.-TL. para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine, .../02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At