Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/5134 Esas 2017/1130 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5134
Karar No: 2017/1130
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/5134 E.  ,  2017/1130 K.

  "İçtihat Metni"


  Davacı ... vek. Av. ... ile davalılar ...- ... ... İnş. Taah. Özel Eğit. ve Gıd. Ofis Malz. Yayın. Elekt. İth. İhr. Ltd. Şti. vek. Av. ... ...- ... arasındaki menfi tespit davası hakkında .... Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 29.....2015 gün ve 2015/93 E. - 2015/370 K. sayılı hükmün davalı ... ... Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu.

  - K A R A R -

  5219 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun (HUMK) 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı, 5236 sayılı Kanunun .... maddesiyle HUMK’a eklenen Ek-Madde ...’te öngörülen yeniden değerleme oranı da dikkate alındığında 2015 yılı için ....080 TL’dir.
  Temyize konu edilen miktarın ....625,00 TL olması nedeniyle 29.....2015 tarihli karar kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, ........1990 gün ¾ sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay tarafından da temyiz isteminin reddine karar verilebilir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz isteminin mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle REDDİNE, peşin harcın istek halinde iadesine, .../02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At