Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/5181 Esas 2017/1133 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5181
Karar No: 2017/1133
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/5181 E.  ,  2017/1133 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  - K A R A R -

  Davacı vekili, müvekkilinin kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili için başlatılan icra takibine davalının itirazı üzerine takibin durduğunu belirterek, itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, alacağın zamanaşımını uğradığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda, davacı tarafından borçlular aleyhine başlatılan icra takibi dosyasında borçlulara 08.01.2003 tarihinde ödeme emri çıkarıldığı, bu tarihten sonra icra takip dosyasının yenilendiği 31.07.2014 tarihine kadar herhangi bir işlem yapılmayarak ... senelik zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, .../02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At