Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/5187 Esas 2017/1135 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 19. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5187
Karar No: 2017/1135
Karar Tarihi: 15.02.2017


19. Hukuk Dairesi         2016/5187 E.  ,  2017/1135 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Davacı vekili, senede dayalı olarak davalıya karşı başlatmış olduğu ilamsız takibe davalının itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı asil, bir senet imzalamadığını, imzayı ve borcu kabul etmediğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece, yapılan yargılamaya göre, davalının oğlunun davacı üniversite hastanesinde gördüğü tedaviye karşılık oluşan masraflar için davalıya takibe konu senedin imzalatıldığı, ... ... İl Müdürlüğü yazısına göre davalının oğlunun davacı hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde davalı ve oğlunun ayrı ayrı genel sağlık sigortasından yararlandıkları, dolayısıyla tedavi giderlerinin sağlık sigortasından karşılanması gerektiği gerekçesiyle davacı yanca kanıtlanamayan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, .../02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At